TRUNG ĐÔNG DIỆU KỲ | VƯƠNG QUỐC Ả RẬP – DU BAI – OMAN

• Du thuyền: MSC Opera
• Hành trình: Vương quốc Ả Rập – Dubai – Oman
• Thời gian: 9 ngày 8 đêm
• Khởi hành: Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh