Đội Ngũ Team Du Lịch Du Thuyền Á Châu

Thuyền Trưởng

Mr. Lê Xuân Hưởng
President

Ms. Nguyễn Thu Hà
Captain

Thuyền Phó

Ms. Dương Hồng Phương
Vice Captain

Đội Tư Vấn Viên Hải Trình

Trung Thu Sale Manager Tour du lịch đường biển

Trung Thu
Phó Tổng Quản Tư Vấn Hải Trình

Mai Khuyên tư vấn viên du lịch du thuyền

Mai KHuyên
Tư Vấn Viên Hải Trình

Phương Nguyên
Tư Vấn Viên Hải Trình

Khánh Linh
Tư Vấn Viên Hải Trình

Nguyễn Duyên
Tư Vấn Viên Hải Trình

Hương Giang
Tư Vấn Viên Hải Trình

Blogger & Marketing Hải Trình

Tuyển Nguyễn Trưởng phòng Blogger Marketing du thuyền biển 5 sao

Nguyễn Tuyển
Blogger - TP. Marketing

Sính tiên quản trị web và hệ thống du thuyền á châu

Sính Tiên
WebMaster & System Manager

Công Hiếu
Marketing Senior

Hoài Nam
Marketing Excutive

Bảo Khanh
Marketing Excutive

Nguyễn Cúc
Marketing Excutive

Thúy Hằng
Marketing Excutive

Đội Ngũ Điều Hành Tour Du Thuyền

Dương Mơ điều hành tour hải trình 5 sao

Dương Mơ
Điều Hành Tour Hạnh Phúc

Ngọc Mai
Điều Hành Tour Hạnh Phúc

Ngọc Anh
Điều Hành Tour Hạnh Phúc

nguyet que operation executive

Nguyệt Quế
Điều Hành Tour Hạnh Phúc